หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายภาคกลางตอนบนฯ ครั้งที่ 12565
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายประกันค ...
28 กุมภาพันธ์ 2565 10:42:40
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดการประชุมทบท ...
26 พฤศจิกายน 2564 15:28:07
การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
22  ตุลาคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ...
02 พฤศจิกายน 2561 10:57:58
ข่าวย้อนหลัง