หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิ ...
13 พฤศจิกายน 2566 14:33:53
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 ...
27 กรกฏาคม 2566 09:30:50
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2566
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 28 เมายน 2566 ณ ห้องประชุมป ...
01 พฤษภาคม 2566 10:08:13
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดการประชุมทบท ...
26 พฤศจิกายน 2564 15:28:07
การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
22  ตุลาคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ...
02 พฤศจิกายน 2561 10:57:58
ข่าวย้อนหลัง