หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

One Stop Service ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566
One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดีปิด ให้บริการในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 เปิด&n ...
02 มิถุนายน 2566 13:51:10
!!!ประกาศ!!! One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
!!! ประกาศ !!!One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี????????ปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคม 25 ...
15 พฤษภาคม 2566 14:52:31
One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ????ปิดให้บริการในวันที่ ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566????
ประกาศ !!! One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ????ปิดให้บริการในวันที่ ในวันที่ ...
01 พฤษภาคม 2566 13:34:57
ข่าวแก้วเจ้าจอม ประจำเดือน เมษายน 2566
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีwww.president.ssru.ac.thwww.ssru. ...
01 พฤษภาคม 2566 10:24:44
ข่าวย้อนหลัง