ผลการค้นหา : SSRU

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม "หยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ"
 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น. ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึ ...
2018-11-15 11:09:17
ชาวสวนสุนันทา ร่วมใจทำความดีในโครงการ“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day
ผศ.ดร.โกมล ไพศาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำทีมบุคลากรสำนักงาน ...
2018-11-14 14:19:39
๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร โกมล  ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมงา ...
2018-11-14 14:27:35
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมกองพัฒน์ ร่วมอบรม ITA
          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบ ...
2018-11-01 10:27:23
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพิจารณากระบวนการสร้างคุณค่ามหาวิทยาลัย
เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้า ...
2018-10-30 13:28:11
กองพัฒนานักศึกษา ร่วม สสสร. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
          วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ...
2018-10-30 13:35:54