ผลการค้นหา : SSRU

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วม &ldq ...
2018-10-10 08:37:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562----------------------------------------เมื่อวั ...
2018-09-27 13:19:44
ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี--------------------- ...
2018-09-27 12:58:28
ประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562--------------------------------------- ...
2018-09-27 13:19:14
อาเซียนร่วมกับกองพัฒฯ จัดการประชุมแผนงานและงบประมาณ
อาเซียนร่วมกับกองพัฒฯ จัดการประชุมแผนงานและงบประมาณ---------------------------------------วันที่ 26- ...
2018-09-27 13:35:42
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ------------------------------------------ ...
2018-09-25 10:08:23
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต---------------------------------------เมื่อวันท ...
2018-09-25 10:17:23
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง---------------------เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดจัดปร ...
2018-09-25 10:28:51
สำนักงานอธิการบดีเตรียมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี
สำนักงานอธิการบดีเตรียมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี-------------------------- ...
2018-09-25 10:37:50