ผลการค้นหา : SSRU

กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการ ...
2021-11-26 13:21:47
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั ...
2021-11-26 13:27:24
ประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนั ...
2021-11-25 14:51:10
ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวย ...
2021-11-25 13:57:18
กองนโยบายและแผนประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุม บุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ...
2021-11-25 14:20:48