ผลการค้นหา : SSRU

ประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนั ...
2021-11-25 14:51:10
ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวย ...
2021-11-25 13:57:18
กองนโยบายและแผนประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุม บุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ...
2021-11-25 14:20:48
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด ...
2021-11-23 15:03:26
กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนกา ...
2021-11-19 08:41:57