หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
13 พฤศจิกายน 2566 14:33:53


วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

  กฤติยา วาปีทำ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th