หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กรกฏาคม 2566 09:30:50


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน) จำนวน 8 แผน ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

www.ssru.ac.th

www.president.ssru.ac.th