หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร​ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร​ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กรกฏาคม 2566 09:40:36


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม”

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

????สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -  วันที่  10 สิงหาคม 2566

* ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้

**สอบถามเพิ่มเติม; ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02 160 1020 , 1255  

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

www.ssru.ac.th

www.president.ssru.ac.th