หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กรกฏาคม 2566 09:46:39

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566


ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://sdd.ssru.ac.th/news/view/sddpr2023news

www.ssru.ac.th

www.president.ssru.ac.th