หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กันยายน 2561 12:58:28

ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี

---------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมประเด็นในการประชุมประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  รับทราบปฏิทินการดำเนินงานในการจัดทำแผนฯ และที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับสำนักงานอธิการบดี ต่อไป