หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 กันยายน 2561 10:17:23

ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

---------------------------------------

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งมีวาระการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย