หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 ตุลาคม 2561 08:37:01วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริม เป็นประธานในการประชุม

ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา /กองพัฒนานักศึกษา