หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากร
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 พฤศจิกายน 2560 14:25:01

              ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากร  ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากร” ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยา

              ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากร มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี