หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานเกษียณอายุ 2561
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานเกษียณอายุ 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
03 ตุลาคม 2561 08:43:29


เช้าวันที่ 28 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “คนดีศรีสุนันทา ‘61” ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสการเกษียณของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มา : กองพัฒนานักศึกษา