หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมพิจารณาร่างคู่มือรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
03 ตุลาคม 2561 09:23:24


บ่ายวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างคู่มือรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2561 กับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ที่มา : กองนโยบายและแผน