หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สำนักงานอธิการบดีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ในระดับสำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ในระดับสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
18 ตุลาคม 2560 14:44:18

      เช้านี้ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ในระดับสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาววรัทยา ยาลังกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สุพินดา คูณมี กรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้