หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สวนสุนันทาเจ้าภาพอบรมเชิงปฏิบัติการคุณอำนวยมืออาชีพและfacilitator
สวนสุนันทาเจ้าภาพอบรมเชิงปฏิบัติการคุณอำนวยมืออาชีพและfacilitator

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
11 ตุลาคม 2561 12:38:53


วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคุณอำนวยมืออาชีพและวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้ (facilitator) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร และ รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีคณาจารย์เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงเดือนมกราคม 2562
ที่มา : กองนโยบายและแผน