หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 กันยายน 2561 10:08:23

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

------------------------------------------

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00น. สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม


ประเด็นในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการร่วมกันพิจารณาค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน รวมถึงพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ระดับสำนักงานอธิการบดี