หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > สำนักงานอธิการบดีเตรียมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี
สำนักงานอธิการบดีเตรียมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 กันยายน 2561 10:37:50

สำนักงานอธิการบดีเตรียมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี

--------------------------------------

บ่ายวันที่ 24 กันยายน 2561 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าประชุม “คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานที่มา : กองนโยบายและแผน