หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 ตุลาคม 2560 11:00:33

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสำหรับการลงชื่อร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลปฏิบัติราชการ สามารถลงชื่อได้ที่สำนักศิลปะฯ ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

  • กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
  • วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

07.00 น.ออกเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสายสุทธานภดล

09.00 น.เดินทางถึงวัดสองพี่น้องพระอารามหลวง

09.30 น.คณะผู้บริหาร (แต่งกายชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์) เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถ

10.00 น.พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ

11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ ศาลาการเปรียญ

11.30 น.ผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 การแต่งกายเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 1 กรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบ โดยใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้างระหว่าง 7-10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

2 กรณีการแต่งกายทั่วไป

  2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทค์สีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร

  2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน