หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > SSRU KM SHARE&LEARN ปี 2561
SSRU KM SHARE&LEARN ปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
19 กันยายน 2561 08:33:43

           10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “แบ่งปันความรู้ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” SSRU KM SHARE&LEARN ปี 2561 พร้อมทั้งมอบประกาศณียบัตรและรางวัลแก่กลุ่มความรู้ที่ผ่านการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านKM           โดยวัตถุประสงค์ของจัดกิจกรรม นั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั่วองค์กร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผน ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงสมาชิก km ทุกท่าน ในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรม km มาตลอด แล้วพบกันใหม่ปีหน้า