หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมนโยบาย 2562
กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมนโยบาย 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
03 ตุลาคม 2561 08:50:19


บ่ายวันที่ 28 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการ ได้จัดการประชุมนโยบายกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 เพื่อชี้แจงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาทุกคน
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา