หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
11 ตุลาคม 2561 12:35:06


วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุมความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปัญจมราช สำนักงานอธิการบดีซึ่งในการประชุมนี้เป็นการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการ ความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น รวมทั้งรายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ /รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นแนวทางการจัดทำงบลงทุนฯ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเกณฑ์ราคากลาง เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ต่อไป
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี