หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 กันยายน 2561 09:53:47

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2

----------------------------------------------------------------

                       วันที่ 24-25 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัด “การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)” ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 เพื่อประชุมหารือตรวจสอบแผนปฏิบัติการของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง