หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
21 กันยายน 2561 15:26:20

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

-----------------------------------------------------

            วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุม มีวาระสำคัญเช่น

            - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
            - แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
            - ขั้นตอนการจัดทำแผน ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์การจัดทำแผนในครั้งนี้ด้วย