หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
19 กันยายน 2561 09:00:45

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

--------------------------------------------------------------

          ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารสายสุทธานภดล สํานักศิลปะและวัฒนธรรม


13.00 น.

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ลงทะเบียนรับของที่ระลึกและรับประทานอาหาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม

1. มีนิตลาด Thai Fair จากสํานักทรัพย์สินและรายได้ 

2. สาธิดและอบรมการทําอาหารชาววังจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. การแสดงผลงานวิจัยมีชีวิต จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

4. ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา 


13.30 น

พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ

รศ.ดร.ฎเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงความเป็นมาในการจัดงาน “ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมตอบข้อซักถาม


14.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ