หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมชี้แจงแบบประเมินและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมชี้แจงแบบประเมินและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-04-01 15:39:53


วันที่ 1 เมษายน 2564 - ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง จัดประชุมชี้แจงแบบประเมินและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และจัดให้มีการประชุมออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนภาพ/ข่าว : ชรินทร์ทิพย์ หิรัญญนุเคราะห์

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th