หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองบริหารงานบุคคลประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 12/2564
กองบริหารงานบุคคลประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 12/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
01 ธันวาคม 2564 13:44:06


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานบุคคลโดยฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 12/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒน เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร      พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกาผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th