หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-12-04 11:29:09


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๑
????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

????Pavitra Athakitkarnka : translator

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th