หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-04-05 15:32:37การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยภาพ/ข่าว : ชรินทร์ทิพย์ หิรัญญนุเคราะห์

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th