หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 ระดับสำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 ระดับสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-10-05 13:34:15


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีนายมนตรี  ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็ฯประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองต่างๆ และบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th