หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > แสดงความยินดีกับ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
แสดงความยินดีกับ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-10-06 14:36:43


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี