หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง COVID-19
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-02-08 11:37:31


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง COVID-19: Today’s World Pirate (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยกองพัฒนานักศึกษาข่าว/แปล/ภาพ: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th