หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > แสดงความยินดีต่อ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
แสดงความยินดีต่อ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-10-08 10:53:41


วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กองคลัง นำโดยนายมนตรี  ไทรโรจน์รุ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมบุคลากร เข้าแสดงความยินดีต่อ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี