หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมจัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพ.ศ.2564
ประชุมจัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-08-10 14:18:18


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.  นายนฤพล ศรีสว่าง  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมจัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ google meet โดยมี หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th