หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > รักษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทา รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น
รักษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทา รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-11-11 09:11:23


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เวียนมาครบรอบปีที่ 160 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ภายใต้ชื่องาน แก้วใจจุลจอม ประจำปี2563 และในปีนี้ คณะกรรมการสมาคมได้มีมติมอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้มอบ ทั้งยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองของสมาคม อาคารสุนันทานุสรณ์ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานครCr. ภาพถ่าย : สโรชา บินอับดุลเลาะ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th