หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
14 มิถุนายน 2567 14:48:04
???? กฤติยา วาปีทำ : รายงาน/ถ่ายภาพ

???? นภาพร ทองรัตนชาติ : ภาพ

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th