หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2567

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
14 มิถุนายน 2567 14:50:04


???? กฤติยา วาปีทำ : ภาพ/รายงาน

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th