หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่จบปีการศึกษา 2565
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่จบปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
14 มิถุนายน 2567 14:56:56

Download >>> กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่จบปีการศึกษา 2565

----------------------------------------------------------------------------------------ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th