หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-16 10:14:07วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม 2564) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32


????ศศิวิมล มณีวงษ์ รายงาน/ ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th