หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 09:39:25


วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet  โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน
ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th