หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบแนวปฏิบัติเรื่องของการจัดสรรบุคลากรเข้าพักอาศัยและวิธีปฏิบัติตนของผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบแนวปฏิบัติเรื่องของการจัดสรรบุคลากรเข้าพักอาศัยและวิธีปฏิบัติตนของผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 15:21:37


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการมอบแนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดสรรบุคลากรเข้าพักอาศัยและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีนายชำนิ  นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายชนันท์ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และผู้พักอาศัยภายในบ้านพัก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร31 ชั้น 5 

ศศิวิมล  มณีวงษ์ รายงาน/ถ่ายภาพ

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th