หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
19 พฤศจิกายน 2564 08:41:57


วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th