หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักงานอธิการบดี ตอบรับนโยบาย No Gift policy "งดให้ งดรับ"
สำนักงานอธิการบดี ตอบรับนโยบาย No Gift policy "งดให้ งดรับ"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
19 ธันวาคม 2566 14:43:42


สำนักงานอธิการบดี ตอบรับนโยบาย No Gift policy "งดให้ งดรับ" ของขวัญ 

รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th