หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 ธันวาคม 2563 15:40:15


วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการพัฒนากัญชาและสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ประธานวิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

????Pavitra Athakitkarnka : translator


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th