หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > มอบกระเช้าของขวัญ แด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าของขวัญ แด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-12-23 15:47:41


วันที่ 23 ธันวาคม 2563  ผู้บริหารพร้อมบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th