หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 พฤศจิกายน 2564 14:51:10วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบปฏิทินการเข้าตรวจอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ และพิจารณาเกณฑ์การประเมินอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายนฤพล ศรีสว่างผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเบญจมราช ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาณัฐวลัญช์ วังนิล (ถ่ายภาพ/รายงาน)

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th