หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 พฤศจิกายน 2564 13:57:18


วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง     เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคาร 32 ชั้น 1 โดยมีหัวหน้าสำนักงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


ที่มา : กองกลาง

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th